ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТ

Добродојдовте на нашата страница! За да можеме страницата да ви ја прикажеме на оптимален начин користиме колачиња. Доколку не прифаќате користење на колачиња, некои делови од страницата можеби нема да ви бидат добро прикажани. Со понатамошното користење на страницата се изјаснувате дека се согласувате со употреба на колачиња.

Сопственикот на оваа ВЕБ страница SPG-FLEX INTERNATIONAL DOO Белград, посветува заштита и почитување на вашата приватност. Многу ни е важно да ви обезбедиме услови за користење на оваа ВЕБ страница без никаков страв дека на каков било начин ќе дојде до загрозување на вашата приватност. Како би ја заштитиле подобро вашата приватност, ви ја доставуваме оваа изјава во која е наведн начинот на кој ги користиме податоците добиени по електронски пат. Исто така, вие може да донесете одлука за начинот на кој се собираат податоци за вас, а при тоа да го користите нашиот ВЕБ портал.

СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

На некои страници од овој ВЕБ портал можете да се пријавите на нашите електронски билтени или контактирајте не преку сајтот поради добивање на одредени информации. Личните податоци кои се поврзани со идентитетот на одередени личности и кои може да се соберат на оваа страница вклучуваат: име, пол, e- пошта…
На одредени делови некои од нашите ВЕБ страници, само личностите кои ни даваат барани податоци кои се идентификуваат или личности кои експлицитно прифаќаат поставени услови за пристап до тие страници, ќе бидат во можност да пристапат до тие страници.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Податоците кои ни ги давате, може да ги користиме како би ги исполниле вашите барања кои се однесуваат на нашите производи и услуги, а потоа би одговориле на вашите прашања за нашите производи и услуги, вклучувајќи и праќање периодични информации по пат на е-пошта.

Личните податоци добиени преку оваа ВЕБ страница, исто тка, може да ги користиме за испраќање информации кои се поврзани за нашите производи и услуги објавени на некоја друга ВЕБ страница која е наша сопственост, водејќи сметка за тоа дека таа информација може да ви биде од корист.

Собраните податоци кои не се поврзани со идентитетот на одредени личности ги користиме за да го подобриме дизајнот и содржината на нашата ВЕБ страница. Тие податоци ни овозможуваат да го персонализираме вашето користење на интернет. Тие податоци, исто така, во целост може да ги користиме за да го анализираме користењето на нашиот ВЕБ портал. Податоците кои се поврзани со идентитетот на одередени личности може да бидат откриени на барање на правен процес, судски налог или судски повик.

Иако преземаме соодветни мерки за да обезбедиме неовластено откривање на информации, не можеме да гарантираме дека собраните податоци кои се поврзани со идентитетот на одредено лице никогаш нема да бидат откриени на начин кој е спротивен на оваа Изјава за заштита на приватност.

Data related to the identity of a particular person can be identified as a response to a legal process, a court order, or a court order.
Конечно, податоците кои се однесуваат на идентитетот на одредени личности нема да се користат или пренесат доколку не се добиени на начин кој е наведен, а на вас да не ви понудиме можност да се оградите од такво користење.

СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ВЕБ СТРАНИЦАТА ОД ТРЕТИ ЛИЦА

Некои од страниците на овој ВЕБ портал содржат линкови од други ВЕБ страници, чие ракување со податоци може да се разликува од нашите. Посетителите треба да ги прочитаат другите изјави за приватност, бидејќи немаме контрола врз податоците што се дадени, или биле собрани од трети страни.

Некои страници на нашиот ВЕБ портал може да користат реномирана трета страница за да ги претставуваат или да понудат реклами кои можете да ги видите на тие веб-страници. Нашата Изјава за приватност не го покрива користењето на податоци што можеби се добиени од трето лице или од серверот.

КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Како би гоподобриле користењето на нашата ВЕБ страница, некои наши ВЕБ страници користат т.н. „колачиња“. Колачињата се текстуални датотеки кои ги сместуваме во вашиот пребарувач со цел да се зачуваа вашите интереси. Самите колачиња не ни ја откриваат вашата e-пошта или било која друга информација која е поврзана со идентитетот на одредено лице, освен ако не одлучите да ни ги дадете овие информации, на пример со регистрирање на една од страниците на нашиот ВЕБ портал. Меѓутоа, кога ќе одберете да дадете податоци поврзани со идентитетот на одредено лице на ВЕБ страницата, оваа информација може да биде поврзана со податоците зачувани во колачето.

Колачињата се користат за собирање информации за користењето на нашите страници (статистика) и за подобрување на содржината и понудата на нашиот ВЕБ портал. На пример, колачињата може да се користат за да се прилагоди употребата на нашите ВЕБ страници (да ве препознаат по име кога ќе се вратите на нашиот портал), да ја зачувате вашата лозинка во области со заштитена лозинка и слично. Вие можете да ја спречите - да ја исклучите употребата на колачиња, со поставување на вашиот интернет прелистувач за таа опција. Меѓутоа, во овој случај можно е да бидете лишени од можноста да ја користите интерактивната содржина на нашиот ВЕБ портал.

ОДРЖУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ

Вашите лични податоци се тајни и може да се користат само за да ги исполнат вашите барања, па затоа се обврзуваме, освен поради законска истрага, да не ги даваме на други страници информациите што сме ги собрале.

Преземени се соодветни физички, електронски и административни чекори за да обезбедиме и помогнеме во спречувањето на неовластен пристап, да се зачува безбедноста на податоците и правилно да се користат информациите што ги собираме преку интернет.

Покрај тоа, сите податоци кои се доброволно дадени ќе се користат само за целта која е дадена.

ДОВЕРЛИВОСТ НА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ

Пораките и содржините коишто корисниците ги испраќаат до кој било т.н. електронски форум „message board“ (рекламна табла), или „chat room" (соба за разговор), не се заштитени како доверливи и може да бидат достапни за другите. Вие сте одговорни за содржината што ја давате и треба да бидете внимателни за да не дојде до загрозување на вашата приватност.

МАЛОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ

Корисниците кои немаат 18 години, не треба да ни го доставуваат своите лични податоци, доколку за такво нешто немаат согласност од родител или старател.

ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТ

Сопственикот на ВЕБ порталот го задржува правото на промена на овие правила, а измените ќе стапат на сила по нивното објавување на овој портал. Вашето користење на ВЕБ порталот по промената значи и ваша согласност и прифаќање на истите.

КАКО ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ

Доколку имате некое прашање или недоразбирање за заштита на оваа ВЕБ страница, или спроведување на заштита, може да не контактирате по пат на е-пошта или преку контакт форма.